Sayın İşyeri Mailimiz
İGTOT

Duyuru
Sayın İşyeri Malikimiz

Sayın İşyeri Malikimiz. KMK. nun 18.maddesine göre kiralanan taşınmaza ait aidatlardan kiracı ve malik birlikte sorumludur.