S.S ISTANBUL GIDA TOPTANCILAR ÇARŞISI İŞLETME-KOOPERATIFI

YÖNETIM KURULU KARARI 

Karar Tarihi: 11.05.2022

Karar No: 12

Karar Konusu: Borcunu 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ödeyenlerden bir defaya mahsus olarak faiz alınmaması hakkında.

Hazır Bulunanlar: Mustafa Karlt- Mehmet Yildiz- Ramazan Çakil- Cengiz Karadağ Ali Haydar Kilig-liker Kaynak-Raif Gürel Temurboga Mehmet Salih Papaoğlu- Kemal Yetgin

Yönetim Kurulu Üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar:

1-Site aidat veya çeşitli kullanım giderlerine istinaden Kooperatife borcu bulunanların borçlarının en geç 31.05.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde, KM. Kanunundan kaynaklanan % 5 ve Site yönetim planı ile Kooperatif ana sözleşmesi ve genel kurulda alınan kararlar gereği alnmasına karar verilen % 5 ilave faizin bir defaya mahsus alınmamasına,

2-31.05.2022 tarihine kadar borçlarını ödemeyenlerden fatura tarihlerinden itibaren tahakkuk eden tüm faizlerin eksiksiz alınmasına,

3-31.05.2022 tarihine kadar icraen tahsil edilmiş olan faizlerin ise, ödeme yapanların ileriye dönük aidat borçlarından mahsup edilmesine,

4-01.06.2022 tarihinden itibaren tahakkuk edecek aidat, su ve sair kullanım gideri borçlarının ait olduğu ayın son gününe kadar ödemeyenlere, yasal takibe geçilmeden ödenmesi koşuluyla, o ay dahil olmak üzere her ay için yalnızca aylık % 5 gecikme faizi tahakkuk ettirilmesine,

5-31.05.2022 tarihine kadar tahakkuk etmiş veya 31.05,2022 tarihinden itibaren tahakkuk edecek olan aidat, su ve sair kullanım gideri borçlarının ödemedikleri için haklarının 31.05.2022 tarihinden sonra icra takibine başlanması veya dava açılması halinde, her bir tahakkuka, tahakkuk tarihinden itibaren gecikilen her ay için K.M.Kanunu gereği uygulanan aylık % 5 gecikme faizine ilave olarak aynıca Site yönetim planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı, Kooperatif Genel Kurul Kararları doğrultusunda ayrıca % 5 daha faiz tahakkuk ettirilmesine, yani gecikme faizinin aylık toplam % 10 olarak uygulanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi 11.05.2022