Sayın İşyeri Malikimiz. KMK. nun 18.maddesine göre kiralanan taşınmaza ait aidatlardan kiracı ve malik birlikte sorumludur. Keza Yönetim Planının 8.B Borçlar maddesinde de bu husus açıkça vurgulanmaktadır. Bu nedenle şayet işyerinizi kira vermişseniz veya verecekseniz, kiracınızın, aidatları muntazaman ödeniyor olmasını takip etmeniz yararınıza olacaktır. Aksi halde, kiracınızın ödemediği aidat borçlarını, aylık %10 gecikme faizi ile birlikte ödemek durumunda kalacaksınız. Önemle hatırlatırız.