S.S İSTANBUL GIDA TOPTANCILAR ÇARŞISI İŞLETME
KOOPERATİFİ’NDEN

Sayın Ortağımız;
Yönetim kurulu tarafından alınan 11.05.2022 tarih ve 2022-10 sayılı karar ile kooperatifimizin 2021
Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve
yerde yapılmasına karar verilmiştir. Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği
bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (kooperatif üyesi olmayana vekalet
verilemez) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.
2021 yılına ait Bilanço, gelir/gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet
raporu, 18.05.2022 tarihinden itibaren Başakşehir-İstanbul adresindeki Kooperatif merkezinde
incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa, bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının,
yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür. (Koop. Kanunu
madde 24)
Toplantı Yeri: Şehit Fethi Sekin Cad. No.6 İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı –
U-Blok Konferans Salonu- Başakşehir / İstanbul
Toplantı Tarihi : 18.06.2022 Cumartesi Günü
Toplantı Başlama Saati : 10:00
İlk toplantıda yani 18.06.2022 tarihinde yapılacak toplantıda, birinci toplantı için yasalarca aranan
asgari toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantı 25.06.2022 Cumartesi günü, yine aynı
gündemle aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Saygılarımızla

GÜNDEM

1 -Açılış, Yoklama Ve Saygı Duruşu.
2- Divan Kurulunun Oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna Toplantı Tutanaklarını İmzalama
Yetkisi Verilmesi.
3- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi Ve Oylanması.
4- 2021 Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi Ve Oylanması.
5- 2021 Yılı Bilanço Ve Gelir/ Gider Tablosunun Okunması, Müzakeresi Ve Oylanması
6- 2022 Yılı Tahmini Bütçenin Hazırlanması, Okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Huzur
Haklarının Belirlenmesi, Müzakeresi, Oylanması Ve Karara Bağlanması,
7- Dilek Ve Temenniler
8- Kapanış